ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (LaPalma/ComparacionLava)

PerĂ­metro lava (Cabildo La Palma) (0)
PerĂ­metro lava (Copernicus) (1)
Superficie lava (IGME) (2)
Superficie lava (Cabildo La Palma) (3)
Superfice lava (Copernicus) (4)
Superficie lava (IGME) (5)